Palvelut:

Kinesioteippaus Jyväskylä

Kinesioteippaus

Kinesioteippausta voidaan käyttää laajalti erilaisiin tuki-ja liikuntaelimistön ongelmiin, kuten erilaisiin kiputiloihin, liikemallin tai lihastoiminnan häiriöihin. Kinesioteippauksella voidaan myös pyrkiä vähentämään mahdollisia turvotuksia sen veren- ja imunestekiertoa lisäävän vaikutuksen vuoksi.

Kinesioteippauksessa pyritään löytämään mahdollisimman optimaalinen ihon/faskian asento. Mikäli ihon asennon muutos ei vaikuta liikkuvuuteen, voimaan tai kipuun, silloin ei teipata. Eli teipistä ei aina ole apua., mutta sitä kannattaa kokeilla.

Nivelen mekaniikan osalta kinesioteipillä voidaan lisätä nivelen liikkuvuutta, ohjata niveltä toimimaan mekaanisesti oikein tai tuoda niveleen tarvittaessa tukeakin vetämällä teippi kireälle, tai asettamalla useampia teippikerroksia. Kinesioteippausta voidaan pitää kuitenkin enemmän sensorisena, kun taas perinteisen urheiluteippauksen toimintaperiaate on luonteeltaan lähinnä mekaaninen.