Palvelut:

Osteopatia Jyväskylä - Fysiovire

Osteopatia

Osteopaattisten periaatteiden mukaan ihminen koostuu kehosta, mielestä ja hengestä, jotka tulisi käsittää ja hoitaa kokonaisuutena. Osteopatian filosofian mukaan keho on itsesäätävä, itseparantava ja sillä on pyrkimys terveyteen. Osteopatiassa ei hoideta oiretta vaan oireen syytä, hoidetaan terveyttä, ei etsitä diagnooseja. Hoidon tarkoituksena on hoitaa kokonaisuutta ja kun muutos on saatu aikaiseksi, hoito on onnistunut ja keho jatkaa itse hoitamista siitä eteenpäin.

Osteopatialla voidaan hoitaa laajasti erilaisia kehon häiriötiloja kuten tuki- ja liikuntaelinten vaivoja, kipuja ja häiriötiloja, tulehduksellisia tiloja, uupumusta, stressitiloja, sisäelinongelmia, emotionaalisia tiloja jne. Tärkeää muistaa, että osteopatia toimii myös ennaltaehkäisevänä ja kehoa huoltavana hoitona, joten osteopaatille voit tulla ilman varsinaista ongelmaa, vaikka säännöllisenäkin käyntinä. Osteopatiaa hoitona voivat vastaanottaa kaikenikäiset ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa.

Osteopatia perustuu hyvään anatomian ja fysiologian tietämykseen ja osteopaatilla on käytössään useita erilaisia hoitotekniikoita, joista kootaan asiakkaan tilanteeseen sopiva hoito. Osteopaattisilla tekniikoilla pyritään vaikuttamaan nestekierron, verenkierron ja hermoviestinnän parantamiseen sekä vapauttamaan jännitteitä, jolloin edellä mainitut toiminnat pääsevät toimimaan. Osteopaattisella hoidolla on vaikutuksia hoidettavan kehon rakenteeseen ja ryhtiin, hengitykseen ja verenkiertoon, neurologiaan, metaboliaan ja emootioihin.

Ensimmäisen käynnin yhteydessä osteopaatti tekee usein haastattelun, jonka tarkoituksena on kartoittaa kokonaiskuvaa, sekä vaivan taustalla olevia tekijöitä menneestä nykyhetkeen. Haastattelun jälkeen osteopaatti tutkii asiakkaan saadakseen lisää tietoa tilanteesta, sekä muodostaakseen asiakkaalle sopivan hoidon. Tutkiessa ja hoidettaessa osteopaatti voi pyytää asiakasta riisumaan osan päällysvaatteista. Hoitoon tullessa onkin hyvä huomioida mukavat ja joustavat vaatteet päälle. Jatkokäynneillä hoitoa räätälöidään aina sopivaksi asiakkaan vallitsevan tilanteen, sekä tutkimusten tulosten mukaan.